Date de contact

1 Apr

Adresa scolii:Rm. Valcea, Str. Feteni nr.8  

Numere de telefon: Tel.mobil: 0745608502
Persoane de contact: Ramona Laculeanu

E-mail:scoalapiticotacademy@yahoo.com     

  

Reclame

Spatiul scolii

1 Apr

DOTĂRI SI SERVICII 

Şcoala „Piticot Academy”  va  functiona intr-o vila pe  doua nivele, cu spatii interioare si exterioare  modern amenajate, care permit o buna desfasurare a programului instructiv – educativ:

 • Suprafata interioara este de 154,04 mp
 • Locul de joaca exterior de  430,18 mp;
 • Sala de clasa;
 • Grup sanitar;
 • Cabinet medical;
 • Cabinet multifunctional(CDI,sala profesorala,cabinet metodic si de consiliere);
 • Sala de servit masa;
 • Cantina cu bucatarie proprie;
 • Spatiu in aer liber destinat activitatilor sportive si recreative (curte proprie);

Clasele de copii:

 • clase de copii  cu  10-12 copii

Scoala Piticot Academy

1 Apr

Scoala „Piticot Academy” s-a constituit ca alternativă şi completare a direcţiei pedagogice pe care o propune instituţia tradiţională a scolilor de stat. Proiectul scolii noastre porneşte de la modelul educaţiei personalizate care susţine aptitudinile şi potenţialul fiecărui copil. Activităţile instructiv-educative în Scoala „Piticot Academy” se concentrează pe calitatea procesului instructiv-educativ,pe nevoile multiple ale copilului, tinand cont de sanatate, nutritie, educatie, stimulare psihosociala corespunzatoare si de rolul mediului in care acesta traieste.

VIZIUNEA: Educaţia este cel mai puternic motor al schimbării sociale şi al dezvoltării, dar pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăţi echitabile bazată pe cunoaştere. Pornind de la această idee Unitatea de invatamant  Scoala„Piticot Academy” îşi propune sa valorifice si sa dezvolte  potenţialul  latent al fiecărui copil  în procesul de învăţământ, dezvoltarea capacităţii acestuia de a-şi cunoaşte abilităţile fizice, intelectuale, emoţionale şi sociale, ca o bază de formare a unei personalităţi puternice, capabilă să se adapteze unor situaţii inedite,să crească gradul de integrare a elevilor capabili de performanță și a celor cu cerințe educative speciale (CES), să introducă în practică sistemul de management al calităţii în învăţământ.

MISIUNEA: Fundatia „Ramona Dumitrascu” îşi propune educarea complexă şi echilibrată a elevilor prin oferirea accesului la informaţie şi transformarea informaţiei în cunoaştere. Aceasta presupune deplasarea greutăţii actului educaţional de la prelegere şi lecţie obişnuită către activităţi activ-participative bazate pe căutarea informaţiei în biblioteci, biblioteci virtuale, învăţarea activă,învăţare prin proiecte.  Unitatii de invatamant  Școala „Piticot Academy” îi revine misiunea constituirii unui sistem  educativ  deschis spre modernizare, spre viitor, pentru a face față cerințelor de politică educațională în schimbare și adaptare la  condițiile de asigurare a calității în învățământ. Școala  „Piticot Academy”  trebuie să fie o instituție educațională  modernă  care  să asigure dezvoltarea aptitudinilor pentru școală conform  capacităților, nevoilor și intereselor copiilor,proiectarea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter formativ, centrate pe copil, care să îi ofere acestuia cadrul optim de dezvoltare plenară şi, în acelaşi timp, informaţiile necesare fiecărui nivel de dezvoltare, priceperile şi deprinderile corespunzătoare.

STRUCTURA  In anul scolar 2012-2013  Scoala „Piticot Academy”  va functiona cu o clasa pregatitoare cu un numar de aproximativ 10 copii. Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare se va face conform O.M nr.3064/19.01.2012.Coordonarea programului instructiv-educativ va fi făcută de cadru didactic calificat, iar pe programul de after-school va fi tot un cadru didactic calificat. Copiii scolii vor putea opta pentru program scurt, mediu sau lung, acestea derulându-se cu opţiuni de masă, odihnă sau supraveghere prelungită după ora 13.00. Copiii care optează pentru program prelungit beneficiază de activităţile specifice de dezvoltare a aptitudinilor individuale – cluburi.

Hello world!

1 Apr

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

 1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
 2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
 3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.